تادانه

. #فرینوش_بانو الان چند تا عکس برام فرستاده از یک‌ماه‌پیش‌ام در #تبریز یهو دلم خواست بروم توی بازار و کسی ازم خبر نداشته باشه یوحنا برادر ایرنا زنگ زده بود الان که مثلا رفتی میلک که کسی پیدایت نکند و بنویسی و برای خودت #آموتخانه به‌پا کردی و شلوغی ِ مدام؟ گفتم حق با توئه. بلد نیستم گم بشم ولی می‌دونم روزی گم خواهم شد؛ جوری که کسی ردی ازم پیدا نکند
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment