تادانه

. این روزها که مشغولیم تا به روز افتتاحیه برسیم روزی چند نفر می‌آیند پشت شیشه و تماشای‌مان می‌کنند. چند نفری هم با این که در بسته است، در می‌زنند که بیایند داخل که با عرض ِ شرمندگی می‌گوییم چهارشنبه دو هفته‌ی دیگه افتتاحیه است و بنده‌ی خداها همان پشت ِ پنجره می‌ایستند به تماشا. امروز هم کلی کتاب جدید اومد تا الان به طور میانگین از چهل و هشت #ناشر معروف #کتاب های گل‌شان را گرفته‌ و همه را وارد سیستم کرده‌ایم امروز سی‌دی‌های #آوانامه هم رسید. فردا قفسه‌ی سی‌دی‌ها می‌آید و قفسه‌ی #غیرقابل_فروش و الباقی ِ #کافه این کمتر از دو هفته‌ی باقیمانده باید میزهای وسط و گلدان‌ها و قفسه‌ی بازی‌ها و ... مهم‌تر از همه، تابلوی #کتابفروشی_آموت برسند تا چراغ اینجا با اومدن‌ِ شما روشن بشود @AamoutBookStore
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment