تادانه

. صبح رفته بودم بانک که درخواست ِ پوز بدم. آقاهه پرسید برای کجا؟ گفتم #کتابفروشی چشماش چارتا شد. با یه نگاه پر از ترحم پرسید: واقعا کسی #کتاب هم می‌خوانه؟ گفتم بله. همین صفحه‌ی اینستاگرام #کتابفروشی_آموت @aamoutbookstore آدرس کانال تلگرام #کتابفروشی_آموت T.me/aamoutbookstore
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment