تادانه

. این روزها سرخوش‌ام به خواندن نوشته‌های #مرتضی_کربلایی_لو در صفحه‌ی اینستاگرام‌اش مرتضا نمونه‌ی کامل یک #نویسنده است. دنیای خاص خودش را دارد و اگر در نسل ما کسی قرار باشد عاقبت‌بخیر بشود بی‌تردید این نویسنده است مخصوصا دو سه کتاب اولش که همچنان من عاشق #من_مجردم_خانوم و #خیالات هستم. و حتی جایی به اغراق گفتم کاش هم خود مرتضا و هم نویسنده‌های دیگر به ذات ِ قصه‌گویی رمان #خیالات برسند؛ آن وقت تیراژشان هم بالا خواهد رفت و خوانده می‌شوند #مرتضی_کربلایی_لو یک نویسنده‌ی اندیشمند است. نوشته‌های اینستاگرام‌اش کوتاه و تاثیرگذار هستند. برای من حکم ِ کلاس درس پیری را دارند که سرریز کرده باشد روان‌اش @m.karbalaeeloo
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment