تادانه

. امروزم با این پیام ِ پر از انرژی از دوست مهربانی از #کانادا شروع شد و خوشحالم #کتاب ها باعث دوستی های مدام می‌شوند. ممنونم که سرشارید و خوشحالم کتاب‌ها پا درمی‌آورند و به هر جا که دوست دارند می‌روند #ونکوور #بیوه_کشی
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment