تادانه

. این #جاناتان_مرغ_دریایی سرنوشت جالبی داشته کتاب چند سالی چاپ شده بود اما خیلی خواهان نداشت تا اینکه سه سال پیش یک معلم اهوازی اینو ترکوند یادمه با دانش‌آموزان‌اش اومده بودند #نمایشگاه_کتاب . بچه‌ها خریدشان را کردند و من به خاطر رفتار دوستانه‌ی معلم، چند تا کتاب بهش هدیه دادم از جمله این #جاناتان_مرغ_دریایی را. گذشت تا یه مدت بعدش از آموزش و پرورش خوزستان زنگ زدند که سیصد تا از این کتاب می‌خواهند. حدس زدم کار همون معلم ِ عاشق باشه گذشت و این خریدهای مدام از این کتاب ادامه داره و به چاپ پنجم رسیده امروز صبح هم که خانم احدی زنگ زدند تا #جاناتان_مرغ_دریایی را برای سی‌و‌هشت تا دانش‌آموزش بگیرند، پرسیدم چرا این کتاب؟ گفت چون هم #جاناتان خوبه و هم بچه‌ها باید جاناتان بشوند و هم اینکه دو زبانه است؛ فارسی و انگلیسی و خندیدم و گفتم: هم‌ اینکه ارزونه. این داستان را #عباس_زارعی ترجمه‌اش کرده
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment