تادانه

. این آقای مهربان رفته غرفه‌ی #نشر_آموت و گفته #بیوه_کشی رو می‌خوام. بچه‌های غرفه بهش گفتند #خاما چی؟ گفته خوانده. بعد ایستاده به حرف زدن و از #خاما گفتن. گفته #خاما رو خواندم و حالا اومدم #بیوه_کشی رو بخوانم ببینم این چطوری‌یه. خب آدم یه‌جورش می‌شه‌. خُلق ِ آدمی‌یه که اگر هزار نفر تعریف بکنند و یکی بد بگه، آدم خودش رو می‌بازه. رنگ‌به‌رنگ میشه. دروغه که بگم هنوز دست و پام رو گم می‌کنم وقتی یکی از کتاب‌هام خوشش میاد‌
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment