تادانه

. این روزها دوستانی که به #دفتر_نشر_آموت می‌آیند مدام می‌پرسند این قاب‌ها چرا خالی‌اند؟ جوابی ندارم. یه وقتی آدم خسته میشه. یه وقتی آدم می‌نشینه. یه وقتی می‌فهمه چه سود که این‌همه جنگیدی؟ یه وقت می‌فهمه چه بی‌هوده دویدی. یه وقت می‌شه آدم دلش لک می‌زنه برای دو دقیقه سکوت همین فقط
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment