تادانه

. امروز از صبح‌اش قشنگ بوده و حالا این پیام برای #بیوه_کشی آنقدر نظرات ضد و نقیض شنیدم و خواندم که موندم حق با کدوم‌شونه با این که خوشحال‌تر می‌شوم وقتی چنین پیامی می‌آید و کمتر حس شرمندگی پیدا می‌کنم
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment