تادانه

. رفتم برای ساینا خرید کردم با اولین دستمزدی که گرفته سیصد هزار تومن بهش دادند برای اولین کنسرت‌اش کلی #کتاب #موسیقی خریدم براش اولین حق‌التحریرم برای گفتگو با #فرخنده_آقایی بود که در #مجله_زنان منتشر شده بود؛ شش‌هزار تومان. سال هفتاد و پنج. یادمه از #هفت_تیر تا زیر #پل_کریمخان اومدم و رفتم #کتابفروشی #نشر_چشمه و کلی کتاب خریدم برای خودم ساینا دیشب کلی فکر کرده بود با اولین دستمزدش چی بخره. وقتی اینو شنید گفت بروم براش خرید کنم که ماندگارترین خرید، کتاب است رفتم. سیصد خودش داشت. کلی کتاب برداشتم. پانزده درصد تخفیف هم گرفتم و جمعا شد سیصد و نودهزار تومان #ساینا_علیخانی
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment