تادانه

. یه مدته دلتنگ ِ #درکه و #دارآباد شدم ردخور نداشت پنجشنبه‌جمعه‌ها کوه نباشم؛ خودم رو بدجور گرفتار ِ کار کردم این ده‌سال گذشته عکس مال جمعه، پانزدهم مهر سال نود هست آخرین بار کی زدید به کوه؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment