تادانه

. دوازده #کتاب ِ اول #نشر_آموت حاصل یک‌سال و نیم تمام انتظار؛ سال هشتاد و هفت و هشتاد و هشت و رسیدن به اولین حضور در #نمایشگاه_کتاب_تهران با همین دوازده عنوان #خوزستان_در_نامواژه_های_آن #لامداد #دوازده_گل_بهاری #آسمانکت #حمزه_آذرک_و_هرون_الرشید #معجون_عشق #باغ_اناری #دیدا #قدم_بخیر_مادربزرگ_من_بود #اژدهاکشان #عروس_بید ‌کدام از این #کتاب ها را دارید؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment