تادانه

. اول صبح ِ شنبه برادرم منصورخان این عکس را از #میلک برایم فرستاده نهم تیرماه آمدم که یکی دو روزه برگردم و ضربه‌ی آخر رمان ِ سوم را بزنم؛ دو سوم راه را رفته‌ام اما بخت یار نبود و حالا از روی زادگاهم خجالت می‌کشم خجالت می‌کشم حتی نگاهش کنم #خاما #بیوه_کشی #یوسف_علیخانی
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment