تادانه

#یوسف_علیخانی بعد از مدت‌ها توانستم به #فیس_بوک علیه‌الرحمه بروم؛ همین‌طوری کشیده شدم به دیدن ِ عکس‌ها و مرور ِ خاطرات این عکس رو دوم نوامبر سال دوهزار و ده منتشر کردم؛ یعنی یازده آبان هزار و سیصد و هشتاد و نه بالکن ِ #دفتر_نشر_آموت وقتی زیر پل کریمخان بودیم چهل‌پنجاه تا از عکسا‌های #فیس_بوک همان سال‌ها را ذخیره کردم و به مرور همین‌جا منتشرشان می‌کنم که سندی‌ست بر این‌که خیلی زود پیر شدیم شما اصلا پیر شدن‌تون رو حس می‌کنید؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment