تادانه

. این روزها از این پیام‌ها خیلی می‌فرستند و گاهی مثل پتک می‌مانند و خیلی‌های‌شان حرف‌شان درست است و شاید اندکی تفاوت ِ منظر داشته باشیم در نوع بیان. به این دوست اینطور پاسخ دادم: سلام. هر کسی ازش کاری برمی‌آید. کار من #کتابفروشی است، اگر بتوانم #کتاب ِ مناسب دستِ مردم بدهم بهتر از کلی‌گویی سیاسی است. موفق باشید اما گفتگوی دیشب با این دوست به اینجا ختم نشد متاسفانه. ایشان خواستند تلفنی من را ارشاد کنند که گفتم حرفی ندارم. بعدش مرا با انواع آلات جنسی و غیرجنسی‌شان نواختند که شرم‌ام می‌آید از خواندن‌ ِ دوباره‌اش و عجیب اینکه جوابی ندادم و باز هم لال ماندم؛ جدل با کی؟ این ماجرا هم ادامه‌ی منطقی مملکتی است که آدم‌هایش #کتاب نمی‌خوانند؛ حتی اگر نویسنده و شاعر و مترجم باشند و خود را #روشنفکر بنامند
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment