تادانه

. یک‌بار خودم به #نمایشگاه_کتاب_اردبیل رفتم؛ سال هفتاد و یک بعد دیگه نرفتم. یک سال هم حمیدخان را فرستادم که بعد دیگه نرفت. امروز چهارمین روز #نمایشگاه_کتاب ِ #اردبیل بود؛ نمایشگاهی خلوت و بی‌رونق که شاید دیگر نه من و نه حمیدخان به آن نخواهیم رفت همین به نظر شما با این‌همه هزینه‌ای که برای #نمایشگاه_کتاب_استانی می‌شود، چرا ناشران دوست ندارند به بعضی شهرها بروند؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment