تادانه

. هر وقت ساکت بشم و با کسی حرف نزنم هر وقت خیالات برم دارد و به یه جا خیره بشم هر وقت نتوانم تصمیم بگیرم هر وقت احساس ناامیدی بکنم هر وقت احساس کنم که چی؟ خودم را در اولین فرصت تبعید می‌کنم به انبار #نشر_آموت و شروع می‌کنم به انبارگردانی و جا به جا کردن عدل‌های #کتاب آنقدر این تنبیه ادامه پیدا می‌کنه که مغزم به کار می‌افته و انبار هم سرحال میاد مثل امروز، و همین حالا که تمام تن‌ام خیس عرق شده و نفس‌نفس‌زنان خودم رو از انبار کشیدم به دفتر و باد خنکی اومده داخل #دفتر_نشر_آموت و داره با صورتم بازی‌بازی می‌کنه این یعنی همه‌چی حل شد و از فرداست که چرخ انتشار راه می‌افتد و بی‌توجه به این جامعه‌ی مریض ِ خیالباف، کارم را می‌کنم؛ گور بابای تمام خیالات ِ بد @aamout
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment