تادانه

. یک‌بار فقط به #ارومیه رفتم اما گویی هزار سال در آن زیسته‌ام. از #یارلما یی که ترمینال‌اش گرفتم و چشم‌ام همچنان به دستان ِ مردی مانده که فرز، یارلما و تخم‌مرغ را پیچید توی نصف نان سنگک، تا بلندی‌های #شیخ_تپه که جان می‌دهد زیراندازی و #کتاب برداری و بروی به تماشای جهان. همیشه دلم خواسته #ارومیه را "هند ِ ایران" بنام‌ام؛ به خاطر همزیستی مهربان کرد و ترک و ... و زندگی پر ستایش ادیان؛ مسلمان و زرتشتی و آشوری و یهودی و مسیحی و یک‌بار چند سال ِ پیش برای #نمایشگاه_کتاب_ارومیه رفتم و این‌طور عاشق ِ مردمان رنگی ارومیه شدم. امروز غرفه‌آرایی #نمایشگاه_کتاب است و از فردا دیدار با #کتابخوان های این خاک. بیست تا بیست‌و‌پنجم شهریور صبح‌ها ۹ تا ۱۲ بعدازظهرها ۱۶ تا ۲۱ #ارومیه. #پارک_جنگلی محل دائمی #نمایشگاه_های_بین_المللی @aamout @hamidalikhaniii @aamoutbookfair با #نمایشگاه_کتاب_ارومیه کاروان ِ #نمایشگاه_کتاب_استانی امسال شروع می‌شود
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment