تادانه

. بارها پیام داشتم کتابهای #جوجو_مویز را با ترجمه‌های فیک و جعلی و یا حتی چاپ‌های قاچاق، به جای ترجمه‌های اصلی به دوستان کمتر آشنا فروخته‌اند. قُبح ِ قاچاق و کپی‌کاری ریخته اما فقط به خاطر اینکه بعدا دچار مشکل نشوید _هم شما و هم دوستان‌تان_ لطفا هنگام خرید دقت کنید: اول اینکه کتابهای خانم #جوجو_مویز با ترجمه‌ی خانم #مریم_مفتاحی باشد دوم اینکه کتابهای قاچاق کیفیت بدی دارند و ممکنه صفحات زیادی از چاپ‌شان سفید یا اشتباه باشد و به راحتی با کمی دقت می‌توانید متوجه‌اش بشوید. سوم اینکه به چاپ‌های روی جلد کتابهای خانم #جوجومویز نگاه کنید حتما: #من_پیش_از_تو الان رسیده به چاپ پنجاه‌و‌ششم و پنجاه‌و‌هفتم #پس_از_تو رسیده به چاپ سی‌و‌ششم و سی‌و‌هفتم #یک_بعلاوه_یک رسیده به چاپ پانزدهم و شانزدهم #میوه_خارجی هم شده چاپ یازدهم و دوازدهم #اسب_رقصان هم چاپ پنجم و ششم طرح #تابستانه_کتاب در #کتابفروشی های سراسر کشور @maryammeftahi @aamout
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment