تادانه

. این عکس را منصورخان از #آموتخانه فرستاده؛ دلم پر کشید به خانه‌ی رنگ‌هایم. بیش از دو ماهه برگشتم تهران و هر روز بدتر از دیروز؛ از دیشب هم که با حرف‌های آقای دکتر! مطمئن شدم من و بقیه ایرانی‌ها اصلا #ایران زندگی نمی‌کنیم و این چیزایی که با گوشت و پوست و استخوان‌مون لمس می‌کنیم ربطی به دوره‌ی ایشان و آقای راستگوی قبل از ایشان و پیشینیان‌شان ندارد و از دوره‌ی اون لعنتی‌های گوربه‌گور شده مانده. با خودم دارم چندچند میشم که یه وانت برنج و یه ده‌هزارلیتری آب بگیرم و برم الموت تا اوضاع جوری بشه که دکتر! فرمودند البت که خیره. شما هم نگران نباشید کاغذ هم دیروز کشیده بود پایین و امروز و بعد از شنیدن ناگفته‌ها! دوباره کوه‌نوردی‌اش رو شروع کرده
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment