تادانه

. اصلا باور نمی‌کردم چنین بشود؛ مخصوصا که چند ناشر سر ِ این کتاب مسابقه گذاشته بودند که به هر شکلی شده، اول بشوند و زودتر به بازار کتاب برسند و این چند ماه، با دل ِ سیر پیش رفته‌بودند و خانم #مریم_مفتاحی با آرامش ِ کامل، آخرین رمان ِ خانم #جوجو_مویز را ترجمه کردند. با این حال: چاپ اول #هنوز_هم_من طی دیروز و امروز برکت شد الان از #پخش_ققنوس زنگ زدند که چاپ اول برکت شده به امید خدا تا فرداظهر چاپ دوم #هنوز_هم_من به #پخش_کتاب_ققنوس می‌رسد در ضمن چاپ یازدهم #خدمتکار_و_پروفسور هم رسید و فردا به پخش می‌رسد برخی از کتابفروشی‌ها به هر دلیلی با #پخش_ققنوس کار نمی‌کنند و همانطور که می‌دانید پخش اول کتابهای #نشر_آموت به عهده‌ی #ققنوس است با این حال از دیروز حداقل پانزده #کتابفروشی از #رشت و #تبریز و #شیراز و #بابل و #زنجان و #کرمانشاه و ... به شکل نقدی و مستقیم از خود ما خرید کردند که مشتری‌های ثابت‌شان را حفظ کنند و این آموزنده است برای من ِ نوعی که دوست دارم کتابفروشی داشته باشم
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment