تادانه

. یک سوال ِ اساسی شده تا به حال رمانی را نتوانید پیش بروید و نتوانید بخوانید در واقع دارم یک کار تحقیقی می‌کنم لطفا بی‌رودربایسی نظرتان را بنویسید حتی اگر کتاب‌های خودم بوده باشد چه کتاب یا رمانی را نتوانستید تا انتها بخوانید؟ اسم کتاب را حتما بنویسید جمع‌بندی نظرات شما در پست بعدی اعلام می‌شود
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment