تادانه

#یوسف_علیخانی گاهی نفس‌ام بند می‌آید مثل این لحظه و این دوست که با #خاما صعود کرده ☝ و چقدر کارم سخت‌تر می‌شود برای قدم بعدی و #رمان ِ بعدی که شرمنده نشوم
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment