تادانه

. این منم خوابیده در گهواره‌ای گویی در کنار تاریخ عکس: همین دیروز. در #کردان ِ #کرج عکاس: #رکسانا_تقوی
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment