تادانه

. دوستی الان در دایرکت مُدعی شده کُل ِ #مشهد رو زیرپا گذاشته و #خاما و #بیوه_کشی را پیدا نکرده. نخواستم بگم نگشته. به خودم گفتم همین که قدم اول را برداشته؛ یعنی میل به خواندن ِ #کتاب ها، کفایت می‌کند. بعد که این پیام را برایش نوشتم فکر کردم راستی چرا همه‌ی #کتابفروشی های سراسر کشور را دوست دارم؟ شماها هم اسم کتابفروشی های شهرتان (اسم کتابفروشی + اسم شهر) را بنویسید اینجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment