تادانه

. #کپرگل یا به قول خارجی‌ها #کاپرن همیشه شگفت‌زده‌ام می‌کند این وقت سال که از #الموت ، گرما و مرگ می‌بارد، تنها بوته‌های سبز که سینه‌ی زمین و کوه‌ها را خُنک می‌کنند همین گیاه #کپرگل یا #کفرگل است. همین الان اگر به مساجد و خانه‌های قدیمی شهرتان بروید، گیاهی سوزنی و تیع‌تیغی از دیوارهایش آویزان است؛ همین گیاه سخت‌جان است. هش‌تگ انگلیسی‌اش رو که دنبال بکنید می‌بینید که چقدر مفید است و از گل‌اش گرفته تا همه‌چیزش مفید است برای خوراک و ترشی و مصارف پزشکی و ... البته مادر و مادربزرگ من، جد اندر جد ، سرنوشت‌شان با کفرگل همراه بوده و نمی‌دانند که اسم لاتین‌اش هم چقدر شبیه نام الموتی‌اش هست؛ کاپرن. دیوار سنگی و زمین آسفالت ِ شهرک مان را هم رد می‌کند و هزار بار هم که بُکشی‌اش، باز زنده می‌شود. ریشه‌کن نمی‌شود. یک چنین آدمی باید بود؛ برای زندگی در ایران. همین #kapern #caper #capers #caperflower
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment