تادانه

. امروز خود را بدین‌گونه گذراندیم من و عمو منصور و استاد هارون و دو کارگر افغانی؛ ذبیح و احمد. و البته دو خاور نخاله که تخلیه شد الان بچه‌ها نشستند و دارند بستنی و شیر می‌خورند و #احمد_ظاهر گوش می‌دهیم عاشق این افغانی‌ها هستم با این گروه در #آموتخانه هم کلی خاطره داریم
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment