تادانه

. این روزها که بعد از دو ماه برگشتم به #دفتر_نشر_آموت و درخواست‌های #کتاب تون رو پست می‌کنم، خیلی خیال‌پردازی می‌کنم. یه حس عجیبیه. این بسته الان داره می‌ره سفر. کجا می‌ره؟ به کی‌می‌رسه؟ چه وقتی می‌رسه؟ ووو تا به حال سفارش کتاب داشتید از #نشر_آموت؟ چه حسی داشتید وقت دریافت ِ کتاب‌تون؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment