تادانه

. اعداد روزگاری آدم بوده‌اند؛ به همین سادگی. آمدم بنویسم به افتخار شش‌هزارمین پست ِ صفحه‌ی #نشر_آموت به این صفحه بروید و بی‌واهمه انتقاد کنید از #آموت ، می‌دانید متوجه چی شدم؟ این پست خودم هم عدد عجیبی شده. هزار و سیصدمین پست اینجا و اعداد هم از بهشت آمده‌اند؛ با برگ انجیری فقط. به احترام ِ #نشرآموت ، کامنت‌های این پست را می‌بندم تا همه با هم برویم به صفحه‌ی @aamout
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment