تادانه

. همیشه این‌وقت ِ سال بازار #کتاب و #کتابفروشی ها و #شهرکتاب ها کساد هست، امسال بدتر. خوشبختانه اهل کتاب و #کتابخوانی پس‌اندازش را ماهی دو سه کتاب می‌خرد و در این روزها هم با تمام امواج بد و منفی اقتصادی و سیاسی، دورتر را می‌بیند. امروز یکی توی اتوبوس تا کتاب دست‌ام دید، نگاه ِ عاقل اندر سفیه ای بهم کرد که چشم‌هام سوخت شنیدم که داشت به بغلدستی‌اش می‌گفت: یکی می‌نالید ز درد ِ بی‌نوایی/ یکی می‌گفت خانم زردک نمی‌خواهی. لابد تفسیرش این بود که جماعت نون ندارند بخورند، این کتاب می‌خواند! توی دلم گفتم شما نان که چه عرض کنم، کباب هم که داشتی و به کتاب پشت کرده بودی، چه برسه به الان که خوب بهانه‌ای پیدا کردی. 😂 از این نگاه‌ها دیدید؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment