تادانه

. سال‌ها بود منتظر بودم چنین جوابی بخوابم در پاسخ به خواننده‌هایی که با حضور لهجه (لحن) در دیالوگ‌های داستان‌هایم مشکل دارند و می‌گویند داستان‌های #یوسف_علیخانی سخت‌خوان است #یوسف_قوجق نویسنده و منتقد ِ سرشناس در صفحه‌ی #علی_الله_سلیمی به این سوال، پاسخ داده @aliallahsalimi
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment