تادانه

. الموتی‌ها به این گُل می‌گن #لوپوس و تمام ِ این چند روز دارم فکر می‌کنم بهش و #دوازده_گل_بهاری تمام کودکی‌هایم دویدن دور و بر این گل گذشته و همیشه فکر می‌کردم یک گل بی‌مصرف است و نهایت وقتی از میان گل، شاخه‌ای درآمد و چوب شد، چوب‌اش را می‌شود به جای هیمه، در آتش انداخت اما هرچه درباره‌اش می‌خوانم، بیشتر از خودم شرمنده می‌شوم که گلی چنین باستانی و نمادین که در تمام نقش‌های باستانی و اسطوره‌ای جا خوش کرده و یکی از نمادهای اصلی #تخت_جمشید است، اینقدر نزدیک بوده و ندیده‌بودم‌اش شما درباره‌ی #گل_لوتوس چقدر می‌دانید؟ @aamoutkhaneh
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment