تادانه

. اینجا برق رفته. بارانی میاد سیل‌آسا. رفتم زیر بارون، اونقدر رعد و برق زد، از ترس‌ام دویدم داخل اتاق و دارم زیر نور ِ فانوس، سمفونی باران می‌شنوم
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment