تادانه

. این عکس ِ #خبرگزاری_ایسنا رو دوست دارم نه فقط چون #خاما داره بلکه #تنهایی اش حال آدم رو خوب می‌کنه این زن در اوج ِ شلوغی‌های #نمایشگاه_کتاب_تهران برای خودش آرام‌جایی پیدا کرده امیدوارم #خاما هم توی دل ِ این زن جایی پیدا بکنه آمین
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment