تادانه

. حالا که رسیدیم به این لحظه، وقت ِ خداحافظی نیست بلکه باید بنشینیم و ببینیم چه اشتباهاتی داشتیم. هر سال تغییری هم اگر در #نشر_آموت رُخ داده، شماها باعث‌اش بودید. ما را ببخشید که توان‌مان بیشتر از اینی نبود که دیدید. بصاعت‌مان همین اندازه بود. اگر نتوانستیم کتاب‌ها را دقیق‌تر معرفی کنیم، اگر روی‌مان خندان نبود، اگر احیانا از من و همکارانم بدخُلقی دیدید، اگر مشکلی در کتاب‌ها بود، صمیمانه پوزش می‌خواهیم. که همه تویی که #کتاب می‌خوانی لیست ِ کامل پرفروش‌ترین‌های #نشر_آموت در #نمایشگاه_کتاب_تهران را در  صفحه‌ی #آموت ببینید @aamout #با_آموت_در_بهشت_روشن_کلمات
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment