تادانه

خاما با شما
 
 . سلام. ببخشید مزاحم‌تون شدم. من مصاحبه‌تون با همشهری جوان رو خوندم. هم جواب‌های شما زیبا و هم سوال‌های خبرنگار هوشمندانه بود. به طوری که حس کردم #خاما رو در ذهنم کامل کرد و فکر می‌کنم مثل چاشنی می‌مونه که خاما بی نظیر رو بی‌نظیرتر می‌کنه. خواستم ازتون اجازه بگیرم که این مصاحبه رو تو گروه معرفی کنم. راستی آخرش گفتید دهه هفتادی‌ها دوست داشتن خاما رو، اما من به شما می‌گم به عنوان یک دهه‌ی هشتادی به خودم بالیدم که خاما رو خوندم و با تمام وجود عاشق‌اش شدم @zeynab.m1381 مجله‌ی #همشهری_جوان شماره‌۶۴۶ فروردین‌۹۷ 

شماها هم از خاما کنار ِ کارتان و زندگی‌تان عکس بگیرید و برایم بفرستید تا همین‌جا منتشرش کنم

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment