تادانه

خاما با شما
 

. سلام من یک ماما هستم اینجاهم محل کارمه خاما و نوزادی که فقط دقایقی از تولدش میگذره! @f.shohlibor 
شماها هم از #خاما کنار ِ کارتان و زندگی‌تان عکس بگیرید و برایم بفرستید تا همین‌جا منتشرش کنم

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment