تادانه

. این آدم خارق‌العاده است. عجیب است. ناب است. خاص است. اصلا آدم نیست، اسطوره است #محمدعلی_علومی نویسنده‌ی #پریباد و #سوگ_مغان و #قصه_ی_اساطیر
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment