تادانه

دست
 
. هیچ دقت کردین همه‌اش داریم غُر می‌زنیم و درباره‌ی همه‌چی کارشناس هستیم و معتقدیم ایران به فنا رفته اما کاری براش نمی‌کنیم
این دست شکسته اما شاید بشه دوباره به حرکت درآوردش!

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment