تادانه

شما با خاما
 
 . خانم #رقیه_صفی_خانی : سلام. حال‌تون خوبه عکس دخترم هلما مظفری 😊😊 8 ماهه 

شماها هم از #خاما کنار ِ کارتان و زندگی‌تان عکس بگیرید و برایم بفرستید تا همین‌جا منتشرش کنم عکس‌های رسیده به نوبت منتشر می‌شوند

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment