تادانه

سرودها هاي گيلكي
کتاب «صد چاردانه» در ویترین کتابفروشی‌ها 
کتاب «صد چاردانه» که ترجمه و بازسرایی صد دوبیتی فولکلور گیلکی است توسط یاسین نمکچیان و علی خوش تراش گردآوری و منتشر شده است.
به گزارش ایلنا؛ این کتاب از سری کتاب‌های نشر مشکی است که مجموعه‌ای را به شعر اقوام ایرانی اختصاص داده است که کتاب‌های ترجمه و بازسرایی شعر اقوام ایرانی همچون کردی، قشقایی و بلوچی را دربرمی‌گیرند و در سال‌های گذشته با نام‌های «صد ساوچمانه» ترجمه فریاد شیری، «صد آسانک» ترجمه رسول یونان، «صد لیکو» ترجمه منصور مونی منتشر شده‌اند و این کتاب تازه‌ترین اثر از این مجموعه است.
«صد چار دانه» در دو بخش تدوین شده که بخش اول ترجمه و بازسرایی شعرهای گیلکی  در بخش دوم هم متن گیلکی شعرها آمده است.
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: ترانه‌های مردمی گیلکی سرشار از حسی ساده و بی‌تکلف است که از زندگی روزمره آدمها نشات می‌گیرد. عشاق در محیطی مادی و انسانی به ابراز علایق خود نسبت به معشوق می‌پردازند که در اکثر موارد بیان احساس به دور از کنایه‌ها و استعاره و با زبانی عریان و بسیار ساده سروده می‌شوند. برهمین اساس ترانه‌های گیلکی در قالب‌های متنوعی مانند دوبیتی‌ها، سه مصرعی‌ها، تک بیتی‌ها، تصنیف‌های عروضی و غیرعروضی، رَچ خوانی‌ها و حتی "مثنوی دوبیتی‌هایی که اکثرآ با دو نوع وزن عروضی و هجایی" سروده شده‌اند روایتگر زیست آدم‌های این سرزمین‌اند. آنچه این ترانه‌ها را قوام می‌بخشد راویان و سرایندگان آنها هستند. کشاورزان و دامدارانی که در رویارویی با نامرادی‌های طبیعی، تقدیری و اجتماعی زمان خود به ویژه نظام ارباب رعیتی دلتنگی‌هایشان را با کلمات به بادها می‌سپردند. در این میان نکته جالب و درخور توجه این است که سراینده نیمی از ترانه‌های رایج در ادبیات شفاهی گیلان، زنان و دختران هستند. امری که در خرده فرهنگ‌های مشابه به ندرت دیده می‌شود.
«صد چاردانه» با ترجمه یاسین نمکچیان و علی خوش تراش با قیمت 15000 تومان توسط نشر مشکی به بازار کتاب آمده است.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment