تادانه

چند نما از آموتخانه (خانه‌ی مردم)
http://bayanbox.ir/view/4300874965211703162/aamutkhaneh.jpg
چند نما از آموتخانه (خانه‌ی مردم) در زادگاهم ... به نقل از اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment