تادانه

کتاب های پرفروش پاییز ۹۴ شهرکتاب‌آنلاین
http://aamout.persiangig.com/image/bestseller/9410-shahreketabonline-bestseller.jpg
فهرست پرفروش ترین کتابهای فصل پاییز ۹۴ شهرکتاب آنلاین اعلام شد.
نشرهای نیلوفر، چشمه و ققنوس، بیشترین کتابها را در این لیست دارند و مرکز، ماهی، مازیار، آریاناقلم، آموت، سخن، ثالث، سوره مهر، آوای مکتوب، نی، مروارید، مثلث، امیرکبیر، قطره و میلکان نیز جزء انتشارات های پرفروش هستند.
سه کتاب پرفروش «نشر آموت» برای سومین فصل پیاپی
۱ من پیش از تو/ نوشته ی جوجو مویز/ ترجمه ی مریم مفتاحی
۲ بیوه کشی/ رمان/ یوسف علیخانی
۳ خدمتکار و پروفسور/ نوشته ی یوکو اوگاوا/ ترجمه ی دکتر کیهان بهمنی

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment