تادانه

کتاب های پرفروش تابستان ۹۴ شهرکتاب‌آنلاین
http://aamout.persiangig.com/image/bestseller/9407-shahreketabonline.jpg
فهرست پرفروش ترین کتابهای فصل تابستان ۹۴ شهرکتاب‌آنلاین اعلام شد.
پرفروش‌های «نشر آموت» در این لیست
۱ من پیش از تو/ نوشته ی جوجو مویز/ ترجمه ی مریم مفتاحی
۲ بیوه کشی/ رمان/ یوسف علیخانی
۳ خدمتکار و پروفسور/ نوشته ی یوکو اوگاوا/ ترجمه ی دکتر کیهان بهمنی
4: شعر قفس/ مجموعه شعر/ علیرضا روشن
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment