تادانه

فایل صوتی داستان «رعنا»
نمایشگاه کتاب شیراز بود؛ پارسال.
خانم «مریم مهدوی» آمد که می‌خواهد یکی از داستان‌های «قدم‌بخیر مادربزرگ من بود» را بخواند. گفتم خب بخواند. توی شلوغی نمایشگاه، باهام گفتگو کرد ... اینجا
بعد داستان «رعنا» را خوانده؛ انصافا خوب اجرا کرده ... اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment