تادانه

همزمانی
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز برابر با 29 تیرماه 1394، در سالگرد صدور قطعنامه 598 (29 تیرماه 1366) برای پایان دادن به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، با اکثریت مطلق آرا قطعنامه 2231 را در حمایت از توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 به تصویب رساند.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment