تادانه

نقد و بررسي ترجمه‌ی «محمد شریفی» از «پیامبر» جبران خلیل جبران/ کرمان؛ سرچشمه
http://aamout.persiangig.com/940229-payambar.jpg
نوزدهمين نشست
يك مولف، یک  کتاب
نقد و بررسی کتاب «پیامبر» جبران خلیل جبران/ مترجم: محمد شریفی
با حضور: علیرضا سیف‌الدینی، کیهان بهمنی و یوسف علیخانی
زمان: سه شنبه 29 اردیبهشت ماه 94/ ساعت 17
مکان: شهر سرچشمه، فرهنگسرای مس

http://aamout.persiangig.com/image/00-94/book-fair-28-tehran/0023.jpg

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment