تادانه

نشانه
http://aamout.persiangig.com/image/aamouteh/931221-aamouteh.jpg
ديروز بعد از چند ماه تونستم بالاخره بر خودخواهي ام پيروز بشم و پنجره را باز بگذارم كه برود.
آخرين عكس را با بغض و گريه گرفتم و رفت.
برايش آب و غذا گذاشتم توي بالكن و پنجره را باز گذاشتم و راهي "ميلك" شدم.
حالا بعد از دو روز برگشته ام و مي بينم دوباره برگشته و نشسته و تا صداي كليد در را شنيد شروع كرد به خوشامد گويي.
خوشحالم "آموته". خوشحالم كه باز برگشتي به خانه.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment