تادانه

نمایشگاه کتاب استان قزوین
 http://rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/1-12-1393/IMAGE635601348043279440.jpg
دهمین نمایشگاه کتاب استان قزوین با همت موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حمایت معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهارم تا دهم اسفندماه درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزارمی شود ... ادامه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment