تادانه

«خاطرات زنی که نصفه مرد» چاپ شد
خاطرات زنی که نصفه مرد 
دومین مجموعه داستان الهامه کاغذچی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دومین مجموعه داستان الهامه کاغذچی با عنوان «خاطرات زنی که نصفه مرد» از سوی نشر آموت منتشر شد.
این مجموعه با چهارده داستان کوتاه راوی تنهایی و حزن زنان است و زندگی، خوشی‌های کوچک، عشق و ناکامی، حسرت و آرزوهای زنانی تنها که بدون مردان روزگار می‌گذرانند را به تصویر می‌کشد.
  مجموعه حاضر به دور از اداهای شبه روشنفکری و فمنیستی، با لحنی ساده و محاوره از زبان اول شخص و دانای کل، روایتگر اندوه مادر و دختر شیرین عقلی است که در دایره‌ای از فقر فرهنگی دیگران اسیر مانده‌اند.
در یکی از داستان‌های این مجموعه می‌خوانیم: «زن گرگ ها را رام کرده بود. نان خشک برای شان می‌ریخت و گرگ ها می آمدند و نان خُشک می خوردند. بعد برای قدردانی از محبت های زن، برایش نصفه خرگوش یا گنجشک می آوردند. یک بار هم یک تکه استخوان دست با چند تا انگشت آورده بودند که او از هوش رفته بود. گرگ ها آدم نبودند اما از آدم ها مهربان تر بودند...»
الهامه کاغذچی پیش از این نیز مجموعه داستان «چهارشنبه دیوانه» را در نشر چشمه منتشر کرده است.
این مجموعه داستان در 143 صفحه به قیمت 8500 تومان توسط نشر آموت منتشر شده است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment